آژانس مسافرتی دلژین سفرآژانس مسافرتی دلژین سفر

آژانس مسافرتی دلژین سفر

اولین آژانس متخصص کروز در ایران

تورهای دلژین سفر | اروپا

تورهای دلژین سفر | اروپا
شهریور کروز لوکس شمال اروپا

شهریور کروز لوکس شمال اروپا

مبدا: تهران مقصد: کروز آلمان دانمارک نروز مدت اقامت: 10 شب کروز / قیمت از: 1,850 یورو جزئیات بیشتر
کروز اروپا 7 الی 16 تیر (ایتالیا+اسپانیا+فرانسه)

کروز اروپا 7 الی 16 تیر (ایتالیا+اسپانیا+فرانسه)

مبدا: تهران مقصد: رم+پالرمو+کالیار+مایورکا+والنسیا+مارسی+جنوا مدت اقامت: 9 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,300 یورو جزئیات بیشتر
کروز اروپا 9 الی 19 خرداد 7 شب کروز+ 2 شب هتل

کروز اروپا 9 الی 19 خرداد 7 شب کروز+ 2 شب هتل

مبدا: تهران مقصد: رم+پالرمو+کالیار+مایورکا+والنسیا+مارسی+جنوا مدت اقامت: 9 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,400 یورو جزئیات بیشتر
تعطیلات خرداد ، 7شب کروز ایتالیا+اسپانیا+فرانسه (مبدا مارسی)

تعطیلات خرداد ، 7شب کروز ایتالیا+اسپانیا+فرانسه (مبدا مارسی)

مبدا: تهران مقصد: مارسی+ایبیزا+مایورکا+ناپولی+لیورنو+جنوا مدت اقامت: 7 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,000 یورو جزئیات بیشتر
تورهای ویژه
شهریور کروز لوکس شمال اروپا

شهریور کروز لوکس شمال اروپا

قیمت از 1,850 یورو مدت اقامت:10 شب نوع سفر: /
ویزه تعطیلات خرداد ،تور کشتی کروز سنگاپور + مالزی

ویزه تعطیلات خرداد ،تور کشتی کروز سنگاپور + مالزی

قیمت از 1,500 دلار آمریکا مدت اقامت:8 شب نوع سفر: /
تعطیلات خرداد ، 7شب کروز ایتالیا+اسپانیا+فرانسه (مبدا مارسی)

تعطیلات خرداد ، 7شب کروز ایتالیا+اسپانیا+فرانسه (مبدا مارسی)

قیمت از 1,000 یورو مدت اقامت:7 شب نوع سفر: /
تبلیغات
خبرنامه

خبرنامه